בקשה להחמרת נכות

עו"ד יואב אלמגור מופיע עם נכי צה"ל בועדות רפואיות של משרד הביטחון בתביעות להחמרת מצב.

במקרה של החמרה של פגימה שהוכרה על ידי משרד הביטחון, שארעה בזמן השירות ועקב השירות, ניתן להגיש בקשה לבדיקה חוזרת, על מנת שועדה רפואית תקבע מחדש את דרגת הנכות של המבקש.

לא ניתן לתבוע החמרת מצב של פגימה שאינה מוכרת על ידי משרד הביטחון (בענין האפשרות להגיש תביעה לנכות מוסבת ראו הרחבה בנפרד).

קצין התגמולים חייב לזמן את הפונה לבדיקה, וכל זאת אם חלפה לפחות חצי שנה מהמועד שבו נבדק הפונה על ידי וועדה רפואית.

הבקשה להחמרת פגימה צריכה להבהיר מהן התלונות העיקריות ובמה מתבטאת ההחמרה הרפואית, כאשר נדרש לצרף את התיעוד הרפואי בתמיכה בבקשה. יש להראות כי ההחמרה אשר בעקבותיה מבוקש להעלות את אחוזי הנכות, היא בהשוואה למועד שבו נקבעה הנכות לאחרונה בוועדה.

לוועדה הרפואית הדנה בבקשה שיקול דעת שבמסגרתו היא גם רשאית להפחית את הנכות ויש לקחת נתון זה בחשבון בעת הגשת הבקשה לבדיקה חוזרת.

על החלטת הוועדה הרפואית ניתן לערער בפני וועדה רפואית עליונה. על החלטת הוועדה הרפואית העליונה ניתן לערער, בשאלה משפטית בלבד, לבית המשפט המחוזי. בית המשפט רשאי לאשר את החלטת הועדה, לבטלה, לשנותה או להחזירה לוועדה.

להרחבה קראו את המאמר שלנו "שש הטעויות הנפוצות בהופעה בפני ועדה רפואית".

שתפו את המאמר:

פנו אלינו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

בשימוש באתר וב"שליחה" אתם מאשרים שקראתם את תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות והסכמתם להם.