ועדה רפואית משרד הבטחון

עו"ד יואב אלמגור מופיע עם הנפגעים בועדות רפואיות במשרד הבטחון לקביעת הנכות.

בועדה הרפואית נקבעים אחוזי הנכות של נכה צה"ל לאחר שקצין תגמולים קבע שהנכות נגרמה במהלך השירות. ההחלטה בדבר אחוזי הנכות קובעת את היקף הזכויות לקבלת פיצוים, התגמולים חודשיים, הטיפול רפואי וזכויות לשיקום. אחוזי הנכות נקבעים לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), תש"ל – 1969.

כאשר הבקשה לקביעת דרגת נכות כוללת מספר פגימות יתכן שיקויימו מספר הרכבים של וועדות רפואיות לאותה בקשה.

במהלך הדיון בועדה הרפואית הנכה נדרש להציג מסמכים רפואיים ובהם חוות דעת ותוצאות בדיקות. הוא עובר בדיקה רפואית קצרה שמטרתה להעריך את המצב הרפואי לצורך קביעת דרגת הנכות.

המפגש כולו אורך לעיתים דקות ספורות ויש להתכונן אליו בצורה הטובה ביותר.

הדיון בועדה והחלטתה, שניתנת עם תום המפגש, נרשמים בפרוטוקול שנחתם בידי חברי הועדה. קצין התגמולים הוא שמודיע לנכה על ההחלטה שנתקבלה בועדה.

בהחלטה קובעת הועדה הרפואית את תאריך תחילת דרגת הנכות, האם הנכות קבועה או זמנית, ואם דרגת הנכות היא זמנית את המועד לקביעת דרגת הנכות מחדש.

על החלטת הועדה הרפואית ניתן לערער בפני ועדה רפואית עליונה. על החלטת הועדה הרפואית העליונה ניתן לערער, בשאלה משפטית בלבד, לבית המשפט המחוזי, כאשר המשיב בערעור הוא קצין התגמולים.

בית המשפט רשאי לאשר את החלטת הועדה, לבטלה, לשנותה או להחזירה לועדה.

למידע נוסף קראו את המאמר שלנו על שש הטעויות הנפוצות בהופעה בפני ועדה רפואית.

שתפו את המאמר:

פנו אלינו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

בשימוש באתר וב"שליחה" אתם מאשרים שקראתם את תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות והסכמתם להם.