ועדה רפואית

עו"ד יואב אלמגור מופיע עם הנפגעים בועדות הרפואיות השונות במשרד הבטחון ובמוסד לביטוח הלאומי לקביעת אחוזי הנכות וכן בערעורים על ההחלטות של ועדות אלה בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה.

ועדה רפואית במשרד הביטחון
ועדה רפואית לקביעת אחוזי הנכות של נכה צה"ל מתקיימת לאחר שקצין תגמולים קבע שהנכות נגרמה במהלך השירות ועקב השירות. ההחלטה בדבר אחוזי הנכות קובעת את היקף הזכויות לקבלת פיצוים, את התגמולים חודשיים, הטיפול הרפואי והזכויות לשיקום. אחוזי הנכות נקבעים לפי תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות), תש"ל – 1969.

במקרה של החמרה של פגימה שהוכרה על ידי משרד הביטחון, שארעה בזמן השירות ועקב השירות, ניתן להגיש בקשה להחמרת נכות קיימת, על מנת שועדה רפואית תקבע מחדש את דרגת הנכות של המבקש.

במקרה של תביעה לנכות מוסבת ניתן להגיש בקשה לועדה רפואית לפי תקנה 9 לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) תש"ל-1969. נכות מוסבת היא נכות שנובעת באופן בלתי אמצעי מפגימה מוכרת של נכה צה"ל והיא אינה צריכה להיות בעלת קשר בלתי אמצעי לחבלה, למחלה או להחמרת מחלה שארעו בזמן השירות ועקב השירות.

עו"ד אלמגור מלווה את הנכים במקרים המתאימים בעררים על החלטת הועדה הרפואית בפני ועדה רפואית עליונה ובערעורים על החלטת הועדה הרפואית העליונה בפני בית המשפט המחוזי.

ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי
ועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות מתקיימת לנפגע שפגיעתו הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי. מטרתה של הועדה הרפואית היא להעריך את נכותו של מי שהגיש בקשה לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי. אחוזי הנכות הנקבעים בועדה יקבעו את גובה התגמולים וההטבות להם יהיה זכאי הנפגע.

עו"ד אלמגור מלווה את הנפגעים במקרים המתאימים בערעורים על החלטת הועדה הרפואית בפני ועדת ערר של המוסד לביטוח לאומי וכן בערעורים לבית דין אזורי לעבודה על החלטת וועדת העררים.

למידע נוסף קראו את המאמר שלנו על 6 הטעויות הנפוצות בהופעה בפני ועדה רפואית.

שתפו את המאמר:

פנו אלינו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

בשימוש באתר וב"שליחה" אתם מאשרים שקראתם את תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות והסכמתם להם.