זכויות והטבות נכי צה"ל

עו"ד יואב אלמגור מלווה את נכי צה"ל בתביעות בלשכות השיקום ובמטה אגף שיקום נכים, לקבלת זכויותיהם השונות.

לאחר קבלת ההכרה במשרד הביטחון ולאחר קביעת דרגת הנכות, פועל משרדנו לקבלת הטבות וזכויות המגיעות לנפגעים, ובמקרים המתאימים מוגשות עתירות לבתי המשפט להצהרה על זכאותם של הנפגעים לקבלת הזכויות.

עם הזכויות העיקריות ניתן למנות תגמול בשל אבדן כושר עבודה, רכב רפואי, סידור דיור, שיקום מקצועי, טיפול רפואי נרחב, והטבות כספיות שונות.