טפסים לתביעה נגד משרד הביטחון

תביעה להכרה בנכות בעקבות חבלה

תביעה למשרד הביטחון בשל פציעה בשירות הצבאי מוגשת ל״קצין התגמולים״ שבמשרד הביטחון, שהוא בעל הסמכות להחליט כי פגיעה נגרמה תוך ועקב השירות הביטחוני. יש למלא טופס בקשה להכרת זכות, ונוסף למילוי פרטים אודות התובעים והפגיעות, יש לפרט את נסיבות החבלה, ולצרף מסמכים, דו״ח פציעה ואישורים אחרים.

תביעה להכרה בנכות בעקבות מחלה

תביעה למשרד הביטחון בשל מחלה בשירות בצבא מוגשת ל״קצין התגמולים״ שבמשרד הביטחון, אשר מחליט האם המחלה הנתבעת נגרמה תוך ועקב השירות. יש למלא טופס בקשה להכרת זכות, ונוסף לפרטים אודות התובעים והמחלה, יש לצרף מסמכים ולהסביר כיצד קיים קשר בין תנאי השירות לבין המחלה. במקרים מסויימים גם מחלה שהיתה קיימת לפני השירות הצבאי יכולה להיות מוכרת על ידי משרד הביטחון.