נכות מוסבת

עו"ד יואב אלמגור מופיע עם נכי צה"ל בועדות רפואיות לפי תקנה 9 בתביעות לנכות מוסבת.

ועדה רפואית לפי תקנה 9 לתקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) תש"ל-1969 דנה בתביעות לנכות מוסבת.

נכות מוסבת היא נכות שנובעת באופן בלתי אמצעי מפגימה מוכרת של נכה צה"ל. הנכות המוסבת אינה צריכה להיות בעלת קשר בלתי אמצעי לחבלה, למחלה או להחמרת מחלה שארעו בזמן השירות ועקב השירות.

כך למשל, נכה צה"ל שחולה במחלה שארעה בזמן השירות ועקב השירות והוכר על ידי משרד הביטחון, יכול להגיש תביעה לנכות מוסבת בשל מחלה נוספת ונפרדת, שהתפתחה מהמחלה המוכרת, גם אם המחלה החדשה אינה כתוצאה מאירוע בזמן השירות או עקב השירות.

ההכרה בנכות המוסבת נעשית בידי הוועדה הרפואית והיא דנה הן בקשר הרפואי בין הפגימה המוכרת לנכות החדשה והן בקביעת דרגת הנכות.

נכים המוכרים על ידי משרד הביטחון יכולים להגיש בקשה לפי תקנה 9 במשך כל ימי חייהם.

על החלטת הועדה הרפואית בבקשה לפי תקנה 9 ניתן לערער בפני ועדה רפואית עליונה. על החלטת הועדה הרפואית העליונה ניתן לערער, בשאלה משפטית בלבד, לבית המשפט המחוזי. בית המשפט רשאי לאשר את החלטת הועדה, לבטלה, לשנותה או להחזירה לוועדה.

להרחבה קראו את המאמר שלנו "שש הטעויות הנפוצות בהופעה בפני ועדה רפואית"

שתפו את המאמר:

פנו אלינו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

בשימוש באתר וב"שליחה" אתם מאשרים שקראתם את תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות והסכמתם להם.