שש הטעויות הנפוצות בהופעה בפני וועדה רפואית

שש הטעויות הנפוצות בהופעה בפני וועדה רפואית - עו"ד יואב אלמגור

כל נכה צה"ל עובר בדיקה בוועדה רפואית, וכמעט כל אחד גם זוכר את הוועדה הרפואית שעבר. לאחר הליכים בירוקרטיים ולרוב גם לאחר המתנה ממושכת מגיע לבסוף מועד ישיבת הוועדה הרפואית אליו מוזמן הנבדק. תוך דקות ספורות בלבד על הנבדק להציג את מצבו הרפואי באופן אופטימלי לשם קבלת כל זכויותיו.

אם נכון העקרון הכללי שחמש הדקות הראשונות הינן הקריטיות ביותר בפגישה רומנטית או בראיון עבודה, הרי שעקרון זה נכון עוד יותר לגבי דיון בפני וועדה רפואית: לרוב וכעניין שבשגרה, לא אורכת הצגת הדברים יותר מחמש דקות; אנו מקווים שפגישה רומנטית או ראיון עבודה נמשכים יותר מפרק זמן זה.

כתב העת הרפואי היוקרתי לנסט ציין נתון מדהים: לרוב מפסיקים רופאים בשירות הציבורי כבקופת חולים את המטופלים לאחר 20 שניות של דיבור ! אם כך המדובר במפגש רופא – מטופל בקופת החולים שתכליתו טיפול, ושבו קיימות חובות מקצועיות על הרופא לאיתור המחלה ולאיבחונה, מעניין לחשוב מה יקרה במקרה של ועדה רפואית, שאין כל חובה לתת כל עצה רפואית.

ואכן לצערנו רבים מהמתיצבים בפני הוועדות יוצאים בתחושה מתוסכלת שדבריהם לא נקלטו, לא הקשיבו להם והרגשתם היא שהם צפויים לקבל פחות ממה שמגיע להם.

כוונתי להתריע על עצם התחושה של הנכים, ובלי קשר לפעולתה האמיתית של הועדה או לשאלה האם באמת הקשיבו לנבדק אם לאו.

תחושה זו של הנבדקים תועצם ככל הנראה כשיתקבלו התוצאות של הוועדה, שכעיקרון פוסקות, מטבע הדברים וכפי שהכל יכולים לצפות, פחות ממה שנקבע בחוות דעת פרטיות ובהערכות הנכות שמוצגות בפניהם. משמע שהנבדקים, שמרגישים שקופחו ולא קיבלו את אחוזי הנכות להם ציפו, משחזרים את רגע התסכול שלווה אותם בעת שיצאו מהוועדה הרפואית. דווקא בשל כך החשוב ביותר הוא איפוא תחושתם של הנבדקים שהם עשו את מה שיכלו.

ואולם מעבר לתחושה, קיימת חשיבות ליעילות ההופעה של הנבדק מול הוועדה. סטטיסטיקה שפורסמה לעניין הועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי מלמדת על מגמת ירידה בהצלחה מול וועדות רפואיות; מכיון שלא ניתן לבחון הצלחה במונח של קביעת דרגת נכות כזו או אחרת לנבדק, הבדיקה שנערכה היתה בחינת ההצלחה במובן של עצם הזכאות אותה ביררה הועדה. כמובן שיתכן שהדבר נובע מתביעות סרק, שמספרם עלה; ויתכן שהדבר נובע מהנוקשות של חברי הועדה בבדיקתם. את זה לא נדע: ואולם כל מה שנותר הוא לברר מהו החלק שביכולתו של הנבדק לשפר.

נבדקים עלולים לבצע טעויות משמעותיות בפני הוועדה, אשר עלולות לפגוע בתביעתם. ריכזנו בתמצית מספר טעויות נפוצות מהן כדאי להימנע בוועדה הרפואית.

1. אל תגזימו

נבדקים רבים מגיעים לבדיקה במחשבה שרופאי הוועדות ממילא יפסקו אחוזי נכות נמוכים ממה שמגיע להם. על מנת שלא לצאת מקופחים הם מגיעים לוועדה כשבראשם אסטרטגיה ברורה, לפיה מוצג מצבם הרפואי חמור בהרבה מכפי שהוא, במטרה לאזן את הקיזוז שממילא צפוי לדעתם בבדיקה.

הדבר נובע מחשש ומחוסר בטחון שמא אי הגזמה והצגת הדברים כהוויתם, לא תותיר מספיק רושם על פוסקי הוועדה.

גישה זאת אינה מומלצת ועלולה אף לגרום לדחייה מוחלטת של התביעה, או למצב בו הנבדק מהגזים "ייקנס" ולא תינתן לו אותה נכות שממילא היתה נפסקת לו.

ואולם לרופאים הפוסקים לרוב נסיון רב בבדיקות בוועדות, והם עשויים להגיע די מהר לתחושה שמדובר בנסיון של האדרה והגזמה, ולאחר מכן לרכז את כל מרצם בנסיון לאתר אי דיוקים שבגרסת הנבדק, כדוגמת פער בין תלונות מינוריות בפני הרופא המטפל בתקופה שקדמה להליך לפני הועדה הרפואית, מול תלונות אחרות בפני הועדה.

רצוי שתשומת הלב של הרופאים תהיה לתלונות האמיתיות ולהיקפן. לדוגמא, בהחלט יכול הנבדק לתאר יום קשה יחסית בהתמודדות עם הנכות על פני יום קל, ואולם לציין בפני הועדה שקיימים ימים קשים וגם ימים קלים. עובדה זו נכונה, היא גם יוצרת אמון וגם אמפטיה.

2. אל תהיו עוינים

פולקלור רב אופף את פעולות הועדות הרפואיות, ותובעים רבים מגיעים לוועדות הרפואיות בהרגשה שהרופאים בוועדה רוצים ברעתם, טרם בדיקתם. כדוגמא לכך וכפי שציינו קודם קיים מובא הפער הגדול בין הערכת נכות שבחוות דעת שמציג הנבדק לבין אחוזי הנכות שקובעת הועדה, שבמקרים לא מעטים הוא די צפוי וטבעי. ואולם לאור תחושת הנבדקים שהרופאים מתכננים לפסוק את אחוזי הנכות המינימאליים האפשריים, הם חשדנים ועוינים כלפי הוועדה והיו מקרים של מתיחת ביקורת על חברי הוועדה במעמד הוועדה עצמה. גם אם לא נסיק דבר לגבי המגמתיות של הרופאים בועדות – מיתוס או אמת – הרי שעוינות זו תורגש על ידי חברי הועדה. משמע שגם אם הרופאים מגמתיים וגם אם הם מקצועיים והגונים, כך או כך העוינות כלפיהם עלולה להוביל לפסיקה כנגד הנבדק.

במהלך הבדיקה עצמה נקטו בגישה חיובית וענו על השאלות בענייניות אפילו אם חלקן אינו מוצא חן בעיניכם ונראות לכם לא רלוונטיות.

3. השארו ממוקדים

במהלך הוועדה הרפואית, זכרו היטב בגין מה אתם תובעים ולשם מה התכנסה הוועדה והתמקדו בנושא זה. אם הוזמנתם למשל לוועדה בשל נכות מסוימת, דברו רק עליה. דברו רק על המצב היום ולא על השתלשלות הפגיעה עד היום. תאור הטיפול הרפואי צריך להיות די מצומצם.

חשוב לזכור שאלפי ועדות בודקות מאות אלפי תושבים הנפגעים מידי שנה, ופגיעות אלו מקנות זכויות והטבות כספיות שנועדו לסייע להם, כשעצם הזכאות והיקפה נקבעים על פי קריטריונים. גם אם הקריטריונים לא ברורים וברובם הם עמומים ומעורפלים, הרי שכדאי להכיר אותם.

אם הוגשה בקשה על החמרה, לא לציין את מה שטרם הוכר. אם הוגשה בקשה כנכות מוסבת, כלומר נכות שנובעת מהנכות הקיימת, חשוב מאד לשקול כיצד והאם בכלל לדון בנכות הקיימת.

נקודה אחרונה זו היא עניין מקצועי ומדויק מאד, שרצוי להתייעץ לגביו – והוא חיוני לאור הסיכון להתערב בנכויות אחרות, ואף להוריד אותן.

4. הימנעו מארכנות

במהלך הוועדה חשוב לשקף את מצבכם הרפואי המפורט, אך בשל הזמן המוקצב של הוועדה יש לעשות זאת בצורה תמציתית. חשוב מאוד להמנע מלחזור על דברים שכבר נאמרו, שכן חזרה על דברים קודמים עלולה לגרום לתובע לשכוח לדבר על תלונות נוספות ועלולה ליצור בקרב רופאי הוועדה תחושה שהתובע "משדל" אותם לפסוק לו אחוזי נכות גבוהים מהנדרש. הם עלולים לאבד עניין בדברים שלו.

דאגו לרכז את המסמכים הרפואיים החשובים ביותר לצורך הצגתם לוועדה הרפואית. במידת הצורך פנו לקבלת חוות דעת רפואיות מקצועיות לצורך הצגתן לוועדה.

5. אל תתביישו

פעמים רבות הוועדה הרפואית מצריכה מן התובע לדבר על בעיותיו הרפואיות או הנפשיות ברמות די אינטימיות, שמחייבות אותו לרכז מצוקות, הגבלות ותחושות רבות, תוך כמה דקות ובפני רופאים שהינם זרים גמורים ( וכאמור לעיל, לעתים בתחושה שהרופאים באים להכשילו).

תובעים רבים, בעיקר תובעים שאינם מיוצגים, מרגישים נבוכים לספר על בעיותיהם בפני גורם זר ולפיכך אינם מדברים בוועדה על כל הנושאים החשובים.

מבוכה והתרגשות הינן תופעות טבעיות, אבל רצוי לצמצמן למינימום כאשר אתם תובעים את הזכויות להם אתם זכאים על פי דין. תוכן הוועדה הרפואית הינו חסוי ומאפשר לכם להתבטא ללא חשש במטרה לקבל את זכויותיכם המלאות.

הכנה לפני הועדה מה בדיוק יאמר בה היא חשובה, ובמיוחד רצוי לרכז את המשפטים שיהיה קשה לדבר עליהם ולהכינם מראש, כדי לצמצם את האפשרות שאלו לא יאמרו בפני רופאי הועדה. מהרגע שבו נכנסתם לוועדה השתדלו לטעון את כל טענותיכם אף אם הדבר עלול להביך אתכם. חשוב מכל – אל תתביישו לבקש מהועדה רגע נוסף לבדוק האם אמרתם הכל. אל תחששו שאמירה כזו תפגע בספונטניות של המעמד.

6. אל תשכחו לדאוג לזכויותיכם בפני הוועדה

במידה ואינכם מיוצגים על ידי עורך דין הקפידו כי זכויותיכם לא תפגענה במהלך הוועדה הרפואית.

בדקו היטב כי בוועדה יושבים רופא מומחה בכל אחד מן התחומים בגינם אתם תובעים. חובת המזכיר או יו"ר הועדות להציג את המומחים בשמותיהם ואת מומחיותם. אם אין בין חברי הוועדה רופא המומחה באחד מן הליקויים מהם אתם סובלים בקשו להיבדק על ידי רופא מומחה נוסף.

בסיום הוועדה קראו היטב את הפרוטוקול ואל תחתמו עליו באופן אוטומטי. בדקו אם תלונותיכם תועדו במלואן ובאופן מדויק. אם לטעמכם פרוטוקול חסר או בלתי מדויק בקשו לבצע את השינויים הנדרשים. פרוטוקול שגוי וחסר עלול ללוות אתכם ולהוות עבורכם מכשול לכל אורך הליך התביעה. טעויות בפרוטוקול של דברים שנרשמים מפיו של הנבדק הן תמיד לא מכוונות, ונובעות מאי הבנה של מי שערך את הפרוטוקול, ולעתים אכן הדברים שהוצגו על ידי הנבדק לא ברורים.

תשומת לבכם כי תמיד הנכם רשאים שאדם נוסף יהיה נוכח בבדיקה, למעט במקרים מאד מיוחדים או במקרים של פגיעה נפשית. כמעט תמיד הועדות לא מתעקשות על בדיקה ללא נוכחות.

מילוי כל האמור לעיל יקדם את סיכוייכם בפני הועדה. מטרתכם לזכות לבדיקה מקיפה ויעילה שתעריך את הנכות כפי שהיא, בין אם נחשוד בחברי הועדה במגמתיות ובין אם נקבל ולא נטיל ספק בהגינותם ומקצועיותם.

יתר על כן, ככל שברצונכם לשמור את האפשרות לערער לבית משפט על קביעות הועדה, עליכם לדייק בדברים כפי שתואר לעיל, שכן המדובר בערעור מוגבל שבא לתקוף את ההליך מבחינה משפטית בלבד.

לסיכומו של דבר, זכרו כי מטרת הוועדה הרפואית לבחון את מצבכם הבריאותי ולא להקשות עליכם. הפגנת בטחון עצמי, בקיאות בפרטי תביעתכם, חביבות ונעימות בוועדה תאפשר לרופאי הוועדה לבחון את מצבכם הרפואי לאשורו. שיהיה לכם בהצלחה.

למאמרים נוספים של משרדנו קראו כאן

 

שתפו את המאמר:

פנו אלינו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

בשימוש באתר וב"שליחה" אתם מאשרים שקראתם את תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות והסכמתם להם.