עו"ד יואב אלמגור מייצג את הנפגעים בהגשת תביעה להכרה כנכי צה"ל בשל פציעות בשירות הצבאי.

חיילים שנפצעו בשירותם הצבאי זכאים להכרה במשרד הביטחון ולאחר הכרתם נקבעת דרגת נכותם על ידי ועדה רפואית.

גם במקרים של פציעה ברורה וחד משמעית כתוצאה מהשירות הצבאי, לעיתים מערים משרד הביטחון קשיים בהגדרת סוג הפגיעה והיקפה, וכן בהערכת הנכות המגיעה בעקבות הפציעה.

לאורך השנים נוהלו הליכים ממושכים מול משרד הביטחון אשר התכחש לקיומה של פגיעה בשל העדר "דו"ח פציעה", בשל העדר אישור של המפקד לפגיעה וכיוצא בזה, אף שנסיבות המקרה היו ברורות ואף מתועדות.

גם לאחר הכרה של משרד הביטחון בעצם קרות הפגיעה, שיקול הדעת שמסור לגורמים שונים במשרד הביטחון הוא רחב, ויש לשכנע את הועדה הרפואית כי היקף הפגיעה הוא רחב בהתאם לתלונות הנפגעים.

במסגרת בירור התביעה יש להקפיד על תיאור הפגיעות באופן מלא, להביא הוכחות לנסיבות הפציעה, לאתר עדים רלוונטיים, ולתעד את הטיפול בפגיעות לאורך כל שלבי ההליך עד לסיומו.

למשרדנו החלטות רבות שהתקבלו לאורך השנים במגוון רחב של פגיעות ובהן פגיעות אורתופדיות, פגיעות נוירולוגיות, פגיעות ראומטיות תסמונות כאב שונות וכיוצא בזה.

מה מוכר כ”נכות”?

פציעה או תאונה או חבלה בקרב או באימון וכיוצא בזה תענה על הגדרת "נכות" לפי חוק הנכים. נכות אף יכולה להיגרם כתוצאה מאימונים ומאמצים פיזיים קשים, כגון נכות אורטופדית שנגרמה כתוצאה ממאמץ יתר, סחיבת משא כבד או ירידה בשמיעה עקב חשיפה לירי וכן הלאה. ניתן לתבוע הכרה עקב מצב רפואי שהחמיר עקב תנאי השירות או עקב טיפול רפואי לקוי/רשלני במהלך השירות.

לאן מוגשת התביעה להכרת זכות נכה ומהו ההליך לאחר הגשתה?

התביעה מוגשת לאגף השיקום במשרד הביטחון. אגף השיקום אוסף את החומר הרלבנטי, ולאחר מכן מזמן את החייל לבדיקת מומחה רפואי מטעמו. במידה והמומחה הרפואי מחליט שהנכות קשורה לשירות, בין אם מדובר בנכות שנגרמה עקב תנאי השירות או שמדובר בנכות שהחמירה עקב תנאי השירות, עומד החייל בפני ועדות רפואיות לקביעת דרגת נכותו. במידה והתביעה נדחית – החייל זכאי לערער לועדת ערעור שבראשה יושב שופט שלום ולצידו שני נציגי ציבור.

האם התביעה מתיישנת?

התביעה מתיישנת בתום שלוש שנים ממועד שחרור החייל משירותו הצבאי, אולם אין התיישנות או הגבלת זמן במידה וקיים תיעוד מתקופת השירות הצבאי המתייחס לטיפול רפואי בנכות או שניתן להוכיח חשיפה לאירוע טראומטי בשירות, כגון אירוע מבצעי.

האם ניתן להגיש תביעה להכרת זכות נכה בגין פציעה במהלך חופשה?

כאשר הפציעה ארעה במהלך 30 יום מיום היציאה לחופשה מאושרת, ובתנאי שהנכות הקבועה היא 20% נכות ומעלה.

שתפו את המאמר:

פנו אלינו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

בשימוש באתר וב"שליחה" אתם מאשרים שקראתם את תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות והסכמתם להם.