תנאי השימוש באתר

השימוש באתר almagorlaw.co.il  הוא בהתאם לתנאי השימוש שמפורטים כאן והשימוש באתר מעיד על הסכמתכם לתנאים אלה.

התכנים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הם מתייחסים כמובן לגברים ולנשים כאחד.

באתר תמצאו מידע בסוגיות משפטיות בתחומי הטיפול של המשרד. מידע זה אינו מתיימר להיות מלא או עדכני, חלקו פורסם בתקופות שונות ואינו בהכרח עדכני. משרדנו אינו מתחייב בעדכון החומרים באתר ואינו מחויב להציג את כל המידע הנוגע לתחומים שהאתר עוסק בהם.

המידע באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו תחליף לייעוץ משפטי מכל סוג שהוא. 

קישורים והפניות לאתרים אחרים אינם באחריותנו. איננו אחראים לתכנם ומהימנותם, ואיננו מתחייבים שהקישורים וההפניות יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים. השימוש וההסתמכות עליהם הם באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.

המידע והשירותים באתר ניתנים כפי שהם (as is), השימוש או ההסתמכות עליהם הם באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש, ומשרדנו לא יישא באחריות לכל תוצאה או נזק שינבעו מהסתמכות על המידע באתר, משימוש או מאי יכולת להשתמש באתר או בתכניו.

משרדנו אינו מתחייב שפעולת האתר תתנהל בלא הפסקות, תקלות, כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל ספקי השירותים לאתר או אצל מנהלו.

מידע המתפרסם באתר מתפרסם לעיתים גם ברשתות החברתיות. השימוש ברשתות החברתיות ושירותי צדדים שלישיים נעשה על אחריות המשתמש בלבד.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות בתכניו, בעיצוב שלו ובכל תוכנה, יישום, קוד, קובץ גרפי וכיו"ב שנעשה בהם שימוש באתר הן של משרדנו בלבד. העתקה, שכפול, הפצה, הצגה בפומבי, העמדה לרשות הציבור או מסירה לצד שלישי של כל חלק מאלה מותנית בהסכמתנו המפורשת לכך בכתב ומראש.  

באתר עשויים להימצא תכנים של צדדים שלישיים ואשר זכויות היוצרים בהם שייכות לצד השלישי שהרשה לנו להשתמש בהן. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור תכנים אלה או כל חלק מהם מבלי שנתקבלה הסכמה מפורשת ובכתב מבעל הזכויות בהם.

האתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, ואין לעשות שימוש מכל סוג שהוא במידע או בנתונים באתר אלא אם כן הסכמנו לכך במפורש בכתב ומראש.

על תנאים אלה יחולו אך ורק חוקי מדינת ישראל. בכל מקרה של סכסוך בין הצדדים בקשר עם השימוש באתר או בקשר עם תנאי שימוש אלה, סמכות השיפוט הבלעדית לדון בסכסוך תהיה של בית המשפט בל אביב יפו.  

אנו רשאים לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר ללא הודעה מוקדמת.    

מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר משרדנו ובשימוש באתר הנכם מסכימים למדיניות הפרטיות של האתר ולתנאי השימוש בו.

בעת השימוש באתר אנו עשויים לאסוף מידע שאינו אישי ביחס לשימוש באתר, כולל מידע שקראתם, העמודים בהם צפיתם, השירותים שעניינו אתכם, סוג המחשב, שם הדפדפן, מידע טכני של החיבור לאתר ועוד. בנוסף, משרדנו רשאי להסתייע בשירותים של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע בקשר עם השימוש באתר, כולל מידע הנוגע לפעילותכם באתר.

כאשר אתם יוצרים איתנו קשר באמצעות האתר, אתם מוסרים לנו מידע אישי שלכם. מידע זיהוי  אישי אינו נאסף, אלא אם כן תמסרו לנו מידע כזה מיוזמתכם, על פי בחירתכם והסכמתכם ואינו מחויב על פי חוק. תוכלו לעיין במידע שיש לנו עליכם בכפוף לתהליך של אימות. 

משרדנו לא יעביר פרטים אישיים של המשתמשים באתר אלא לצורך מענה על פניות, לצורך שיפור השירותים שלנו ובקרה עליהם, כשהדבר נדרש לפי דין או צו שיפוטי, במקרה של מחלוקת, תביעה או הליכים משפטיים ביננו, או אם נעביר את הזכויות באתר לצד שלישי. 

אתר משרדנו עשוי להשתמש ב'עוגיות' (cookies) לצורך תפעולו וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, לאימות פרטים וכיו"ב.

לעיתים מוטמע באתר משרדנו תוכן מאתרים אחרים, כגון יוטיוב וכיוצא באלה. אין לנו שליטה על מדיניות הפרטיות שלהם.

המידע שנאסף נשמר במאגר המידע של האתר, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. הסכמתכם למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

אנו פועלים לאבטח את המידע במערכות המחשב של האתר. יחד עם זאת אין וודאות שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי מידע, ומשרדנו אינו מתחייב, ואינכם יכולים באופן סביר לצפות לכך, שמערכות המידע יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשת למידע המאוחסן בהם, ובעצם השימוש באתר אתם מודעים ומסכימים למגבלות אלה. מבלי לגרוע מהאמור, משרדנו לא יישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.

אנו עשויים לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות באתר ללא הודעה מוקדמת. עם השימוש באתר אתם מאשרים ומסכימים כי האחריות לבדוק את מדיניות הפרטיות הנמצאת בתוקף היא שלכם.